Tag: realestatelife

બજેટમાં બંગ્લાનું સ્વપ્ન થયું સાકાર અમી એકઝોટીકા લઇ રહ્યું છે આકાર

👉 રાજકોટના પ્રાઇમ લોકેશન માધાપર ચોકડીથી નજીક આકાર લઇ રહેલા આ પ્રોજકેટમાં ૯૦ બંગ્લોસ અને ચાર લકઝરીયસ ફલેટ બનશેે 👉…